ข้อความจากระบบ !

ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
ขอแจ้งเลื่อนการเปิดระบบ โดยขอให้ ดุษฎีบัณฑิต/มหาบัณฑิต/บัณฑิต
โปรดเข้าใช้งานในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 หลังเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป

รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561
กำหนดการลงทะเบียนและซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปัการศึกษา 2561
ขั้นตอนการลงทะเบียนและซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ฉบับแก้ไข)
กำหนดการ ลงทะเบียน ซ้อมย่อยและ ถ่ายรูป พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561


มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
306 ซ.ลาดพร้าว 107 บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร.0-2375-4480-6 ต่อ 120 (ฝ่ายทะเบียนและวัดผล)
!!! (หากท่านพบปัญหาในการเข้าใช้ระบบสามารถแจ้งปัญหาได้ที่ mchomchai@gmail.com) !!!